• Podstrona w języku Ukraińskim UA
  • Tłumacz języka migowego

Badania prenatalne

Program badań prenatalnych

U kobiet powyżej 35 roku życia ryzyko urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3–5%. Część z tych wad można leczyć jeszcze na etapie ciąży. Dlatego tak ważna jest ich wczesna diagnostyka.

Czy program jest dla Ciebie?

Tak, jeżeli jesteś w ciąży i spełniasz co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • masz skończone 35 lat (badanie przysługuje w danym roku kalendarzowym, w którym kończysz 35 lat)
  • w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka,
  • stwierdzono u Ciebie lub ojca dziecka wystąpienie strukturalnych aberracji chromosomowych
  • stwierdzono u Ciebie znacznie większe ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
  • w badaniu USG i/lub badaniach biochemicznych płodu stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Zdjęcie głowicy USG oraz wydruku z badania

Cel programu:

  1. Program ma na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich diagnostykę we wczesnym okresie ciąży.
  2. Dzięki temu możliwe będzie podjęcie leczenie wad jeszcze w okresie życia płodowego.
  3. Program umożliwia rodzicom dziecka przygotowanie się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki po jego narodzeniu.
do góry