• Podstrona w języku Ukraińskim UA
 • Tłumacz języka migowego
Strona główna/Usługi w ramach NFZ/Lekarz rodzinny i pediatra

Lekarz rodzinny i pediatra

Zdjęcie lekarza rodzinnego i figurki rodziny

Podstawowa Opieka Zdrowotna NFZ

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to powszechnie dostępna, najważniejsza część systemu opieki zdrowotnej, zapewniająca wszystkim osobom, uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski, kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia w ramach POZ udzielane są osobom, które dokonały wyboru lekarza POZ, pielęgniarki POZ oraz położnej POZ.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej, nieuzasadnionej zmiany, należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić na konto właściwego oddziału NFZ.

Świadczenia gwarantowane opieki zdrowotnej obejmują:

 • świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • transport sanitarny

Lekarka

Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • orzekanie o stanie zdrowia
 • inne świadczenia wynikające w potrzeb populacji objętej opieką, w tym:
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • kwalifikowanie do świadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów,
  • wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Sprawdz ofertę lekarzy specjalistów w ramach NFZ

Programy i projekty

NZOZ Revitamed uczestniczy w programach profilaktycznych:

 • CHUK,
 • 40+,
 • opieka koordynowana,
 • ankieta gruźlicy.

Lekarz czytający dokumentacje pacjenta

Nocna i świąteczna opieka 

Nocna i świąteczna opieka medyczna świadczona jest w Szpitalu Miejskim w Zabrzu znajdującym się przy ul. Zamkowa w godzinach:

 • 18:00-8:00 od poniedziałku do piątku,
 • w weekendy całodobowo.

Kontakt:

do góry